fbpx

Alternatief Levend Stratego

Alternatief Levend Stratego

De groep wordt in drie groepen verdeeld en elke groep krijgt 1 man/vrouw leiding mee. De leiding neemt de kaartjes van de muis of leeuw of olifant mee. Dus elke groep zijn eigen dier. Daarna krijgt ieder kind 1 kaartje. Na de start van het spel, moeten de muizen de leeuwen tikken, de leeuwen de olifanten, en de olifanten de muizen.

Als een speler getikt wordt door door een andere speler van de juiste diersoort, moet deze het kaartje inleveren. Vervolgens kan deze speler een nieuw kaartje halen bij de leiding. Veroverde kaartjes worden ingeleverd bij de leiding.

Als het spel is afgelopen, telt de leiding het aantal veroverde kaartjes en de groep die de meeste kaartjes heeft verzamelt is de winnaar.

Het benodigde aantal kaartjes is afhankelijk van het aantal kinderen en hoelang je het spel wilt door laten gaan.

leeftijden
  • 6 t/m 10 jaar
Type(s)
  • Renspel
Lokatie(s)
  • Veld
Benodigdheden
  • fluit
  • kaartjes
Bron: nl.scoutwiki.org