E is verboden

E is verboden

De spelleider bepaalt dat de letter E verboden is. Dan vraagt hij/zij iedere speler, wat hij/zij vanavond zou willen eten (of te drinken) en deze moet dan antwoorden met de naam van een gerecht of een drank waar geen E in voorkomt. Als de speler aarzelt begint de spelleider tot 10 te tellen. Is er bij 10 nog geen juist antwoord, dan verliest deze speler een leven. Iedere speler heeft drie levens.
Om het moeilijker te maken, kun je instellen dat een gerecht of drank maar één maal mag worden genoemd.
Als het te lastig begint te worden of voor een nieuwe ronde kan de spelleider de verboden letter veranderen.

leeftijden
  • 8 t/m 16 jaar
Type(s)
  • Denkspel
Lokatie(s)
  • Binnen
  • Sportzaal
  • Veld
Benodigdheden
  • een goed geheugen
Bron: