Knock your socks off

Knock your socks off

Alle spelers trekken hun schoenen uit. Na het startsignaal van de spelleider begint iedereen bij iedereen elkaars sokken uit te trekken en tegelijkertijd te voorkomen, dat zijn eigen sokken door anderen worden uitgetrokken. Als bij een speler beide sokken zijn uitgetrokken, is hij/zij af en gaat aan de kant zitten. Winnaar is de speler die het langst nog een sok aan heeft.

leeftijden
  • 6 t/m 10 jaar
Type(s)
  • Kenninsmaking
  • Renspel
Lokatie(s)
  • Veld
Benodigdheden
  • sokken
Bron: