De spelers moeten binnen een bepaalde tijd om beurten zoveel mogelijk lucifers op de hals van een fles proberen te leggen zonder dat ze eraf vallen. Het aantal lucifers dat na 1 of 2 minuten nog op de hals van de fles ligt telt.

Opmerking

Men mag ook eerder stoppen als men denkt er niet meer op te krijgen.

2014-06-03T21:04:47+00:00