Strijd der stammen

Strijd der stammen

Dit spel is een variant op levend stratego in indianenthema. De Zwartvoeten, de Platvoeten en de Zachtvoeten hebben de strijdbijl opgegraven. De Zwartvoeten achtervolgen de Platvoeten. De Platvoeten op hun beurt achtervolgen de Zachtvoeten en de Zachtvoeten achtervolgen de Zwartvoeten. De stammen mogen elk slechts één andere stam achtervolgen.
Iedere stam wordt dus achtervolgd door een andere stam en achtervolgt zelf weer een derde stam. De krijgers van elke stam proberen krijgers van de stam die zij achtervolgen uit te schakelen. Dit doen ze door hen te tikken of door een lintje om de arm af te rukken.
De stam die het eerst een complete stam heeft uitgeroeid, of de stam die aan het einde van het spel de meeste krijgers over heeft, wordt winnaar.

leeftijden
  • 6 t/m 16 jaar
Type(s)
  • Behendigheid
  • Renspel
Lokatie(s)
  • Bosgebied
Benodigdheden
  • Wollen lintjes
Bron: