TV-Tikkertje

TV-Tikkertje

Eén van de spelers is de tikker. Na het startsignaal probeert de tikker de overige spelers te tikken. Lukt dit, dan wordt de speler die getikt is, de nieuwe tikker. De spelleider deelt dit aan de andere spelers mee en het spel gaat verder. Om te voorkomen dat ze getikt worden kunnen de spelers, stil gaan staan, de naam van een televisieprogramma noemen en een poortje van hun benen maken. Zolang een speler zo staat, mag hij/zij niet getikt worden. De speler kan verlost worden, doordat een andere speler door het poortje kruipt.

leeftijden
  • 8 t/m 14 jaar
Type(s)
  • Renspel
Lokatie(s)
  • Plein
  • Sportzaal
  • Veld
Benodigdheden
  • TV kennis
Bron: