Sponsorbrief2014-03-09T21:53:20+00:00

+++

{KAMPNAAM} {JAARTAL}

{BRIEFDATUM}

Onderwerp: verzoek tot sponsoring

Geachte heer/mevrouw,

De leiding van {KAMPNAAM} heeft het initiatief genomen om geld en/of goederen in te zamelen, om circa {AANTAL_KINDEREN} kinderen een waanzinnige kampweek te bezorgen. Ons doel is om deelname aan het kamp betaalbaar te maken , ook voor minder draagkrachtige ouders.

Aanleiding
{KAMPNAAM} is een zomerkamp dat dit jaar, van {STARTDATUM} t/m {EINDDATUM} voor de {KAMPJAREN} keer wordt georganiseerd door {AANTAL_LEIDING} vrijwilligers. Dit kamp is bestemd voor kinderen van {JONGSTE_LEEFTIJD} t/m {OUDSTE_LEEFTIJD} jaar oud. Wij proberen op tal van manieren geld in te zamelen om de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Zo hebben wij vorig jaar {ACTIE1}, {ACTIE2} en {ACTIE3}.

Wat vragen we van u
Om het kamp dit jaar voor de kinderen mogelijk te maken, vragen wij u om een donatie. We realiseren ons dat niet iedereen in de gelegenheid is om financiële steun te bieden, maar andere zaken zijn ook welkom. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring eten en drinken, knutselmateriaal, bouwmateriaal, vervoersmiddelen, internet mogelijkheden, etc. Alles is welkom!

Onze tegenprestatie
Natuurlijk willen wij ook best een tegenprestatie leveren. Graag bespreken we met u de mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een banner op onze website {WEBSITE} krijgen, deze website heeft tijdens de kampweek circa {AANTAL_BEZOEKERS} unieke bezoekers. Ook plaatsen wij uw banner op alle cd en dvd hoesjes die aan de kinderen wordt gegeven met de foto’s en de film van het kamp.

Graag horen we of we op uw (financiële) steun mogen rekenen. U kunt uw donatie natuurlijk ook meteen aan ons overmaken op Girorekening {GIRONUMMER} ten name van “{KAMPNAAM}”. We vragen u in de omschrijving te vermelden “Donatie”. Alvast hartelijk dank!

Heeft u nog vragen? Belt u ons gerust. U kunt contact opnemen met:

{CONTACT_NAAM1}, {TELEFOONNUMMER1}, {EMAIL_ADRES1}
{CONTACT_NAAM2}, {TELEFOONNUMMER2}, {EMAIL_ADRES2}

Met vriendelijke groeten,

Namens de gehele leiding van {KAMPNAAM},
{CONTACT_NAAM1}
{CONTACT_NAAM2}

+++